Yhdistyksen toiminta

Kuuloyhdistyksen eräs tärkeimmistä toiminnoista on kuulolähipalvelu, jossa asiakkaat saavat neuvoja ja käytännön apua kuulon apuvälineiden hankinnassa ja käytössä. Tilaisuuksissa myydään paristoja edulliseen hintaan.


Tärkeää toimintaa on myös esteettömyyden edistäminen.

Yhdistys järjestää luentoja ja tapahtumia erilaisista kuulovammoista:

  • huonokuuloiset
  • kuuroutuneet
  • sisäkorvaistute (CI)
  • tinnitus
  • akustineurinooma (akut)
  • ikäkuulo

Tapahtumat ovat luentoja, koulutuksia, kerhoja ja retkiä sekä virkistystä.

Yhteistoimijoita

Yhdistys tekee yhteistyötä Kuuloliiton, Espoon Järjestöjen Yhteisön (EJY), Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, Vammaisneuvoston sekä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa.