Espoon Kuuloyhdistys ry

Espoon Kuuloyhdistys ry on yli 250 jäsenen paikallisyhdistys, joka on jäsenyhdistyksenä Kuuloliitto ry:ssä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi.

Yhdistys täytti v. 2018 40 vuotta.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • vaikuttaa kuulovammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen
  • kehittää yhteiskuntaa esteettömäksi ja saavutettavaksi
  • tukea ja rohkaista täysipainoiseen elämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja kulttuuriin
  • toimia kuulovammaisten edunvalvojana
  • neuvoa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä
  • neuvoa miten voidaan ehkäistä kuulovammojen syntymistä

Tiedottaminen


Yhdistys tiedottaa jäsentiedotteilla, ilmoitustauluilla, kotisivuilla, kuuloliiton sivuilla ja Ylen tekstitelevisiossa sivulla 556 sekä Länsiväylä -lehdessä.

Yhdistyksen toiminta


Kuuloyhdistyksen eräs tärkeimmistä toiminnoista on kuulolähipalvelu, jossa asiakkaat saavat neuvoja ja käytännön apua kuulon apuvälineiden hankinnassa ja käytössä. Tilaisuuksissa myydään paristoja edulliseen hintaan.


Tärkeää toimintaa on myös esteettömyyden edistäminen.
Yhdistys järjestää luentoja ja tapahtumia erilaisista kuulovammoista:
  • huonokuuloiset, kuuroutuneet, sisäkorvaistute (CI), tinnitus, akustineurinooma (akut), ikäkuulo

Tapahtumat ovat luentoja, koulutuksia, kerhoja ja retkiä sekä virkistystapahtumia

Yhteistoimijoita

Yhdistys tekee yhteistyötä Kuuloliiton, HyTe ry:n, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, Vammaisneuvoston sekä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa.